Československá živnostensko-obchodnická strana štředostavovská v politickém systému ČSR v letech 1918-1938.

Marek, Pavel
1. vyd. Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 167 s.