Československá vlastivěda. Díl IX, Umění.

Bek, Josef
Horizont, 1971. 435 s.