Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny.

Pulec, Vladivoj
Vyd. 1. SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1980. 183 s. +