Českoněmecký slovník terminologický a frazeologický pro úřady, kanceláře a soukromou potřebu : s výkladem cizích slov sem náležejících v obou jazycích = Čechisch-deutsches terminologisches und phraseologisches Wörterbuch für Amter, Kanzleien und Privatgebrauch : mit Erklärung der einschlägigen Fremdenwörter in beiden Sprachen.

Sumbal, František
Státní tiskárna, 1936. [5], 728 s.