Česko-srbochorvatská konverzace.

Jeníková, Anna
2. upr. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 460 s.
Edice: Cizojazyčné konverzace