Česko-ruský technický slovník : asi 100 000 termínů.

2., nezm. vyd. SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1978. 862 s.