Česko-portugalská konverzace.

Hampl, Zdeněk; Holbík, Jaroslav
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 401 s.