Česko-německá konversace a frazeologie.

Formánková-Kubínová, Anna; Formánek, Jiří
3. přehlédnuté vydání. A. Neubert, 1942. 391 s.