Česko-latinský slovník starověké a současné latiny.

Quitt, Zdeněk; Kucharský, Pavel
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 901 s.