Česko-italský slovník.

Rosendorfský, Jaroslav
2. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 820 s.