Česko-italská konverzace.

Rosendorfský, Jaroslav; Lyer, Stanislav
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1960. 270 s.