Česko-francouzská konverzace.

Janešová, Jarmila; Prokopová, Libuše
Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 357 s.