Česko-anglický tlumač pro Čechy americké se snadným mluvnickým návodem pro žáky i samouky.

Zdrůbek, František Boleslav
Aug. Geringer, 1907. 255 s.