Česko-anglický technický slovník.

Bažant, Zdeněk
3., rev. vyd. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 944 s.