Česko-anglický technický slovník.

ed. Kloudová, Bohumila; ed. Stackeová, Vlasta
2., přeprac. a dopl. vyd. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972. 946 s.
Edice: Teoretická literatura