Česko-anglický technický slovník.

Stackeová, Vlasta; Kloudová, Bohumila; ed. Stackeová, Vlasta; ed. Kloudová, Bohumila
2., přeprac. a dopl. vyd. SNTL - Nakladatelství technické literatury, . 946 s.
Edice: Teoretická literatura