Česko-anglický právnický slovník.

Oherová, Jana
Linde, 1999. 829 s.