Česko-anglický odborný slovník z oblasti ekonomické, obchodní a finanční.

Bočánková, Milena
4., aktualiz. a dopl. vyd. Linde, 2008. 1071 s.