Česko-anglicko-německo-francouzský slovníček právních pojmů.

Bakeš, Milan; Marková, Hana; Tuláček, Jan
2. upr. vyd. Linde, 2000. 162 s.