Česko-anglicko-německo-francouzský slovníček právních pojmů.

Tuláček, Jan; Marková, Hana; Bakeš, Milan; ed. Marková, Hana
2. upr. vyd. Linde, . 162 s.