Česko-anglicko-německo-francouzský slovníček právních pojmů.

Marková, Hana; Bakeš, Milan; Tuláček, Jan; ed. Marková, Hana; ed. Tuláček, Jan; ed. Bakeš, Milan
Linde, . 125 s.