Česko-anglická obchodní korespondence.

Závada, Dušan; Dynda, Antonín
Ister Science Press, 1993. 452 s.