Česko-anglická konverzace.

Kollmannová, Ludmila; Bubeníková, Libuše; Jindra, Miroslav
3. upr. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 435 s.
Edice: Cizojazyčné konverzační příručky