České ženy: vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina.

Hamplová, Dana; Pikálková, Simona; Rychtaříková, Jitka
1. vyd. Sociologický ústav AV ČR, 2003. 108 s.