České země za posledních Přemyslovců. I. díl (1192-1253), Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii.

Antonín, Robert
1. vyd. Libri, 2012. 431 s.