České země v éře První republiky (1918-1938). Díl <<třetí=3>>, O přežití a o život (1936-1938).

Kárník, Zdeněk
1. vyd. Libri, 2003. 803 s.
Edice: Dějiny českých zemí