České země rozmarné i kruté : vyvrhelové a vyvrženci, zhýralci a vrahové, aneb, vyvraždění Adamitů či démonický císařský levoboček a mnohé jiné excesy či úchylky od dobrých mravů v českých dějinách se zvláštním přihlédnutím k jejich zavrženíhodným aktérům i ubohým obětem.

Koláček, Luboš Y
Čas, 2012. 261 s.
Edice: Český čas ; sv. 3