České země a habsburský absolutismus ve druhé polovině 18. a na počátku 19. století.

Bělina, Pavel
1. vyd. SPN, 1993. 66 s.
Edice: Zájmové náklady