České vysoké učení technické v Praze.

Dvořák, František; ed. Dvořák, František
[nákl. vl.], . 1 sv. (nestr.)