České umění gotické. I, Stavitelství a sochařství.

Kutal, Albert; Líbal, Dobroslav
S.V.U. Mánes, 1949.