České tradice v proměnách času : kroje - zvyky - umění.

Langhammerová, Jiřina
Vydání první. NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 383 stran