České světské písně zlidovělé. Část 1, Písně epické.

1. vyd. ČSAV, 1955. 366 s., [48] s. obr. příl