České sukno na východoevropském trhu v XVI. až XVIII. věku.

Florovskij, Antonij Vasil'jevič
Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce, 1947. 74 s.