České spořitelní a záložní spolky dle vzoru Raiffeisenova.

Blažek, Antonín
2. vyd., upr. a dopl. nákladem Svépomoci, 1909. 413 s.