České rodinné právo.

Hrušáková, Milana; Králíčková, Zdeňka
3., přeprac. a dopl. vyd. Masarykova univerzita, 2006. 398 s.
Edice: Edice učebnic PrF ; č. 376