České pověsti pro malé děti 2.

Drijverová, Martina; il. Ježková, Dagmar
1. vydání. Edika, 2018. 61 stran