České pohraničí v procesu evropské integrace : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané 28.listopadu 1991 v Chebu.

Sociálně ekonomický ústav ČSAV, 1992. 110 s.
Edice: Ediční řada interních publikací ; Sv. 3