České pohádky.

Vodička, Felix; Jedlička, Alois; il. Karel, Václav
2. upr. vyd. Státní nakladatelství dětské knihy, 1955. 212 s.