České ovoce. Díl šestý, Jablka.

Kamenický, Karel; Říha, Jan
nákladem Československé grafické unie, . 1 sv. (přeruš. str.); xvi, 248 s.