České ovoce. Díl pátý, Vinná réva.

Fořt, Jindřich; Dohnal, Tomáš
2. rozšiř. a dopl. vyd. nákladem Československé grafické unie, 1940. xxvi, 109 s.