České osvícenství.

Haubelt, Josef
2., rev. a rozš. vyd., V nakl. Rodiče 1. Rodiče, 2004. 605 s.