České národní písně a tance : Chrudimsko a Polabí, Nástrojová hudba. Díl V., díl VI.

nákladem B. Kočího, 1910. 292 s.