České národní obrození na Moravě v době předbřeznové a v revolučních letech 1848-1849.

Trapl, Miloslav
1. vyd. Blok, . 153 s., [34] s. obr. příl