České národní obrození na Moravě v době předbřeznové a v revolučních letech 1848-1849 : určeno pro posl. pedagog. fak. a učitele dějepisu na ZDŠ [zákl. devítiletá škola].

Trapl, Miloslav; Přichystal, Antonín
1. vyd. Univerzita Palackého, 1970. 192, [i] s.