České nářeční texty : vysokoškolská učebnice pro filozofické a pedagogické fakulty.

Lamprecht, Arnošt; Michálková, Věra; ed. Lamprecht, Arnošt; ed. Michálková, Věra
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 425 s. +
Edice: Vysokoškolské učebnice a příručky