České, moravské a slezské zvonice : [693 zvonic včetně zaniklých, 628 fotografií, kreseb, rytin, konstrukčních schémat a plánů, mapy, katalogy a rejstříky].

Kuča, Karel
2., opr. a rozš. vyd. Libri, 2001. 379 s.