České malířství a sochařství 2. poloviny 20. stol. ze sbírek Alšovy jihočeské galerie : katalog výstavy, Hluboká nad Vltavou 26. dubna-30. září 1991.

Tetiva, Vlastimil
Alšova jihočeská galerie, . 238 s.