České malířství a sochařství 2. poloviny 20. stol.

Tetiva, Vlastimil
Alšova jihočes. galerie, 1991. 238 s.