České malířství 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci : katalog [výstavy], Liberec 1974.

Řeháková, Naďa; ed. Řeháková, Naďa
Severočeské nakladatelství, . 183, [1] s.