České malířství 20. století ze sbírek Národní galerie : Expozice, Praha 1973. Díl 2, Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy.

Národní galerie, 1973. 97, [1] s.