České malířství 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni.

Západočeská galerie, 2000. 122 s.