České loutkové divadlo.

Národní muzeum, 1975. 63 s.